Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2012 Β΄

Ανακοινώθηκε από την Γ.Γ.Δ.Β.Μ., με το υπ. αριθ. πρωτ: 720/21-09-2012 έγγραφο, τροποποιημένο το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. για το φθινοπωρινό εξάμηνο κατάρτισης 2012 Β΄. Επισημαίνουμε ότι η κατάρτιση (τα μαθήματα), θα αρχίσουν στις 8 Οκτωβρίου 2012. Οι καταρτιζόμενοι των παλαιών τμημάτων πρέπει να ανανεώσουν την εγγραφή του έως 3 Οκτωβρίου 2012. Το σχετικό έγγραφο και το χρονοδιάγραμμα μπορείτε να δείτε: ΕΔΩ

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΓΗΣ VOUCHER ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ι.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων και σύμφωνα με την 534/26/30-7-2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΑΔΑ: Β40Ζ46ΨΖΣΠ-ΓΧ9) και την 621/03-09-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Διά Βίου Μάθησης, εκδόθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Ωφελουμένων της Πράξης «Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης».
Μπορείτε να δείτε:
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης θα προχωρήσει στην καταβολή του ποσού της Α΄ δόσης (εξάμηνο 2011Β) στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
Η Β΄δόση (εξάμηνο 2012Α), θα καταβληθεί σε όσους από τους παραπάνω δικαιούχους περάτωσαν επιτυχώς το εξάμηνο 2012Β, με νέα ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος:
www.voucher-iek-ggdvm.gr