ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Κατά το Χειμερινό Εξάμηνο Κατάρτισης 2017 Β΄ (Οκτώβριος 2017 - Φεβρουάριος 2018), θα πραγματοποιήσουν κατάρτιση στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου τα τμήματα των παρακάτω ειδικοτήτων:

Α΄Εξάμηνο: 

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Πολυμέσα/Web Designer - Developer/Video Games)


Γ΄ Εξάμηνο:
 
ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ
  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Πολυμέσα/Web Designer - Developer/Video Games) 


-----------------------------

Τους οδηγούς σπουδών των ειδικοτήτων των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αναζητήστε: ΕΔΩ

----------------------------- 
 
Aντιστοίχιση παλαιών ειδικοτήτων με νέες των Δ.Ι.Ε.Κ., που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, βλ:  ΕΔΩ

-------------------------------

Συγκριτικοί πίνακες ωρολογίων προγραμμάτων των ειδικοτήτων των Δ.Ι.Ε.Κ. βλ:  ΕΔΩ